Hlavní stránka
Kdo jsem
Zaměření poradny
Než přijdete do poradny
Kontakt, ceník a způsob objednání
Archiv

najdete nás zde

GPS: 48°59'13.263"N,
       14°26'11.818"E


bežná i exotická homeopatika
(Rakousko)

 


kompletní sortiment homeopatik
(Velká Británie)


Copyright ©
David Wiesner

  Vítejte 

Nechť moudře jest uváženo, že homeopatické poradenství nenahrazuje lékařskou péči.

Poskytování homeopatického poradenství upravuje zák. č. 89/2012 Sb. ("nový Občanský zákoník", NOZ), § 2636 až 2651.
Z rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 19.9. 2019 (v plném znění ZDE) není poskytování nelékařského homeopatického poradenství poskytováním zdravotní služby ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Z uvedeného rozhodnutí tím jednoznačně vyplývá, že zák. 372/2011 Sb. se na poskytování služby nelékařského homeopatického poradenství nevztahuje.

  Fáze Měsíce

   "Homeopatie vyléčí vyšší procento případů, než jakákoliv jiná léčba."
   - Mahatma Gandhi

www.moonconnection.com


 
Homeopatie náleží k nejjemnějším a zároveň nejhlubším formám terapeutického působení. Jde o více než 200 lety prověřenou léčebnou metodu, která na základě individuálního přístupu k pacientovi a s využitím zákona podobnosti (similia similibus curentur) léčí nemoci často současnou medicínou jen obtížně řešitelné.

   Každá společnost, každý vztah, a tedy i každý člověk potřebuje nedotknutelný fundament, na kterém staví. Čili základy, které se nenarušují. Jinak se zhroutí. Homeopatická léčba vrací stabilitu těmto základům.

   Rodíme se na tento svět naprosto jedineční a originální. Tak kde se berou všichni ti stejní dospělí? Homeopatie nabízí cestu návratu k onomu jedinečnému a originálnímu v nás.

   K Poznání, Uzdravení, a Osvobození vlastního světa niterného, tak k tomu pravé umění homeopatie otevírá bránu, s užitím mocných sil léčebných ze živého i neživého odvozených.

   V Německu je dnes homeopatie přijímána a praktikována jako oficiální přírodní medicína a je součástí běžné nemocniční péče o pacienta.

   Pro konkrétní příklad se podívejme na Dětskou kliniku univerzitní nemocnice v Mnichově, kde působí tým homeopatů, kteří jsou běžně zváni ke konzultacím např. u těžších případů novorozenecké žloutenky, kde se často daří odvrátit nutnost transfúze krve. Jsou zváni k řešení případů abstinenčních příznaků novorozence, případů úrazů, spálenin či šokových stavů a stavů zmatenosti po operacích, případů nehojících se ran.   celý článek

   Klinická studie EPI3 prokazuje význam a postavení homeopatie v současné západní medicíně. EPI3 zároveň prokazuje, že homeopatie vyhovuje přísným kritériím "evidence-based" medicíny, tedy medicíny založené na důkazech.

   Podívejme se stručně na EPI3, což je jedna z řady dosud provedených klinických studií, které statisticky jednoznačně prokazují, že homeopatické léky  významně přispívají k vyléčení konkrétních diagnóz definovaných v systému západní medicíny.

   V rámci studie EPI3 byl testován léčebný efekt homeopatik podávaných při léčbě diagnóz: dg.SAD (poruchy spánku, úzkosti, deprese), dg.DMS (revmatologie a autoimunitní onemocnění) a dg.IVAS (infekce horních cest dýchacích, resp. infekce ORL).   celý článek


www.homeodarius.cz